Tytuł artykułu: Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury

Autorzy: WIERCIK, P., DOMAŃSKA, M.

Słowa kluczowe: popłuczyny, recyrkulacja wody, uzdatnianie wody

Streszczenie: Artykuł porusza problem związany z ponownym wykorzystywaniem popłuczyn powstających podczas płukania filtrów do uzdatniania wody. W pracy omówiono zagrożenia i trudności związane z recyrkulacją zużytych na płukanie filtrów wód oraz przykłady zastosowania różnych technologii ich odzyskiwania. Jednym z najważniejszych zagrożeń jest obecność mikroorganizmów w popłuczynach, zwłaszcza patogennych, które podczas recyrkulacji mogą przedostać się do filtratu i znacząco wpłynąć na pogorszenie jakości uzdatnianej wody.

Cytowanie w stylu APA: Wiercik, P. & Domańska, M. (2011). Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 333-343.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wiercik & Domańska, 2011), następne powołania: (Wiercik & Domańska, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Wiercik, Paweł, Magdalena Domańska. "Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 333-343.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wiercik, & Domańska 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wiercik_Domańska_2011_PNIKS, author={Wiercik, Paweł and Domańska, Magdalena}, title={Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A7/art7.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={333-343}}

Pełny tekst PDF


Go Back